en kvalitativ studie av sexuella begär i anarkafeministrelaterade subkulturer

Igår ställdes jag inför det faktum att jag inte har haft ihop det med en anarkafeminist i bemärkelsen En Karaokesjungande Anarkaflata Med Dreads. Jag kunde urskilja två skäl till att detta ännu inte inträffat:

1. Jag vågar inte ragga på anarkaflator av rädsla för att bli anklagad för sexism och objektifiering. Jag kan därmed omöjligt närma mig denna folkgrupp med dylikt syfte i tankarna.
2. Inga anarkaflator raggar på mig eller så är jag oförmögen att läsa deras agerade som närmanden alternativt romantiska och/eller sexuella anspelningar.
För att undersöka dessa företeelser bestämde jag mig för att genomföra en studie med deltagande observation som primär metod. Syftet med observationen var att besvara frågeställningen Raggar anarkaflator på varandra och i så fall hur? Underliggande frågeställningar var: Går det att undvika objektifiering i en raggsituation? Vad klassas som objektifiering? Vem här inne kan jag tänka mig att ligga med? Gällande teoretiskt ramverk har jag valt att i detta skede av min forskning helt och hållet lämna teorin utanför denna studie. Någon grundläggande teoretisk analys av mitt material kommer ej att genomföras i detta första utkast.
Den deltagande observationen genomfördes den 14 oktober klockan 22 - 00 på Kafé 44 i Stockholm där en fest försiggick. I lokalen befann sig sammanlagt omkring sextio personer. Då min genomförda deltagande observation inte lyckades besvara mina frågeställningar på ett tillräckligt uttömmande sätt valde jag att omedelbart komplettera med interjuver. Mina informanter var tre personer mellan 23 och 27 år. Alla tre är kvinnoidentifierade och icke-heterosexuella. De två frågor som jag utgick från var Hur börjar du hångla med folk? samt Varför vill inga anarkafeminister hångla med mig? Dessa frågor följdes givetvis upp med följdfrågor. Ganska snabbt stod det klart för mig att anarkafeminister är som gother; alla vet vad en anarkafeminist är men själv är hon/hen/han det inte. Alla informanterna kunde dock enas om att det finns en subkultur knuten till eller benämnd som den anarkafeministiska rörelsen. Det var utifrån denna subkultur som intervjuerna kretsade.

När det gäller den förstnämnda intervjufrågan visade det sig att beteendet inte skiljde sig nämnvärt från vilken annan tillställning som helst där öl förekommer. Fysisk kroppskontakt, komplimanger, vulgära skämt eller att helt enkelt ramla in i varandra av misstag och sedan interagera fysiskt var återkommande inviter till hångel som alla mina informanter nämnde. En av informanterna poängterade dock att det kan vara klokt att undvika hångel i största möjliga utsträckning på grund av hela soppan (även känt som ”bubblan” i andra subkulturella kontexter). När det gäller den andra frågan var det desto svårare att få konkreta svar från mina informanter. En av dem upprätthöll sig dock en längre stund vid ämnet och slutligen kunde följande möjliga orsaker utkristalliseras:

1. Johanna har inga dreads.
2. Johanna är kinky.
3. Johanna är inte en del av gänget (vilket förmodligen är en direkt konsekvens av redan nämnda punkter).
En fjärde part, som inte fullt ut var informant i samma utsträckning som de andra tre men som ändå bidrog med synpunkter vitala för studien, menade på att det var dåligt att kategorisera och att det sällan kommer något gott ur att sätta etiketter på andra människor. Vidare framkom det att det cirkulerar rykten om att forskaren ifråga, det vill säga jag själv, har haft fysisk interaktion med flertalet parter som kan knytas till den berörda subkulturen. Då jag menade på att dessa rykten inte var sanna möttes det av viss förvåning från mina informanter.

Avslutningsvis kan jag konstatera att de flesta av mina frågeställningar kunde besvaras, men att ytterligare studier bör genomföras. Framtida undersökningar kan med fördel rikta in sig på frågor kring konsekvenser av att vara osexualiserad i en viss kontext men sexualiserad i andra. Andra områden av intresse är konstruktionen av sexualitet som en sammanhållande faktor för gruppidentitet. Även en närmare studie av vilka karakteristika/genusuttryck som medför att en person anses begärlig inom den undersökta subkulturen torde vara värt att uppmärksamma.

 

(Inga anteckningar eller interjuver finns i författarens ägo.)


Kommentarer
Postat av: Anfield

ah, tack! det här tar jag raka vägen till berlin för en jämförande studie med dess lesbiska värld där jag endast sett spontanhångel uppstå under i snitt en av tio utekvällar.

Postat av: sub

Ja, jag har faktiskt hört ryktas att det är ont om offentligt flathångel i Berlin. Ser fram emot studien!

2006-10-15 @ 23:02:43
Postat av: pink shock

alltså var på fête i fredags o det är jättemärkligt att inte ha en aning på hur anarkas i gbg raggar upp varann. de dansar liksom flera meter från varann! ingen snuskdans här inte. efter div runtfrågningar av folk runt denna krets så kan jag konstatera att flatorna i gbg helt enkelt inte får till det

2006-10-26 @ 21:46:11

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback